Zakończyła się modernizacja terminalu PL Kraków-Balice

Dzięki przebudowie i modernizacji przepustowość Portu Lotniczego Kraków-Balice zwiększy się z ok. 7 mln do 8 mln pasażerów rocznie. W konferencji prasowej nt. ukończenia inwestycji, która odbyła się 19 grudnia 2016 r. wziął udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania terminalu. Inwestycja umożliwi pasażerom korzystanie z nowoczesnego obiektu, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo podróży – powiedział podczas konferencji minister Andrzej Adamczyk.

Przebudowa i rozbudowa terminalu rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku. W połowie września 2015 r. przeprowadzono odbiory techniczne oraz testy nowo wybudowanej części terminalu. II etap inwestycji, czyli budowę łącznika pomiędzy starym i nowym obiektem oraz przebudowę dawnej hali odbioru bagażu oddano do użytku w lipcu 2016 r. Trzeci i ostatni etap obejmował modernizację hali odpraw w starym budynku terminalu. Oddawany do użytku obiekt jest cztery razy większy niż przed rozbudową.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a wyposażenie terminalu w infrastrukturę bezpieczeństwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (także w ramach POIiŚ). Łączny koszt budowy terminalu, wraz z systemem transportu i kontroli bagażu oraz urządzeniami do kontroli bezpieczeństwa, wyniósł 415 mln zł.

 

Źródło informacji:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Leave A Comment