Mapa Polski

Stolica Polski oraz największe miasta na mapie Polski

Mapa Polski

Mapa Polski – największe miasta

Według stanu z dnia 31 grudnia 2013 roku, Polska posiada 908 miast. Największym z nich jest Warszawa, która spełnia także rolę stolicy. Znajduje się w środkowo-wschodniej części Polski, w województwie mazowieckim. Zajmuje powierzchnię 517,24 km2, którą zamieszkuje 1 711 324 mieszkańców. Drugim największym miastem pod względem liczby ludności jest Kraków, będący stolicą województwa małopolskiego. Jako jedno z najstarszych miast w Polsce, jest często odwiedzane przez turystów. Pełni funkcję centralnego ośrodka gospodarczego, usługowego, administracyjnego, turystycznego i kulturowego. Zamieszkiwany jest przez 758 334 mieszkańców. Na trzecim miejscu pod względem liczby ludności jest Łódź, z liczbą ludności 718 960. Położony jest w województwie łódzkim w środkowej części kraju. Do miast, które są zamieszkiwane przez ponad 400 000 mieszkańców, zaliczamy także leżący w południowo-zachodniej Polsce Wrocław, zajmujące siódme pod względem powierzchni i piąte pod względem ludności miasto Poznań, Gdańsk będący stolicą województwa pomorskiego oraz Szczecin, będący największym miastem województwa zachodniopomorskiego.

Mapa Topograficzna Polski oraz położenie na Mapie Europy

Mapa Polski

Mapa topograficzna Polski

Polska jest krajem w Europie Środkowej o powierzchni 322 575 km2, z czego 311 889 km2 to obszar lądowy a 10686 km2 to obszar wodny. Zajmuje w Europie 8 miejsce pod względem liczby mieszkańców oraz 9 miejsce pod względem powierzchni. Graniczy z 7 europejskimi państwami: od północy z Rosją i Litwą, od strony wschodniej z Ukrainą i Białorusią, od południowej z Czechami i Słowacją, a zachodnia granica połączona jest z Niemcami. Północna część Polski połączona jest z wybrzeżem Morza Bałtyckiego.
75% powierzchni Polski stanowią niziny, występujące w centrum i na północy kraju. Południową część Polski stanowią tereny górskie. Najwyższy punkt w Polsce znajduje się w Tatrach Wysokich i jest nim szczyt Rysów sięgający 2499 m n.p.m.. Punkt najniższy sięga 1,8 m p.p.m. i położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, niedaleko miejscowości Raczki Elbląskie.

Mapa podziału administracyjnego Polski

Mapa administracyjna Polski

Mapa administracyjna Polski z zaznaczonymi granicami województw i powiatów

Z dniem 1 stycznia 1999 roku został wprowadzony nowy system podziału administracyjnego Polski. Opiera się on na trzech szczeblach. Najważniejszym z nich jest podział na województwa. Na drugim stopniu podziału znajdują się powiaty, które z kolei podzielone są na gminy. Polska ma obecnie 16 województw, 380 powiatów (w tym 66 miast na prawach powiatu ) i 2479 gmin. Województwa w Polsce to: województwo dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Największym zarówno pod względem powierzchni jak i liczby ludności jest województwo mazowieckie, zajmujące 35 558 km2 powierzchni kraju.

Transport drogowy w Polsce (Mapa)

Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Mapa Polski – Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Polska ma 412.264 km dróg publicznych, z czego 131.863 km są nieutwardzone. Główną sieć drogową stanowią drogi krajowe, umożliwiające transport krajowy i międzynarodowy, pomiędzy głównymi miastami oraz dostępnymi przejściami granicznymi. Oznaczone są białymi literami na tle czerwonym. Polska posiada 94 drogi krajowe, zaznaczone numerami od 1- 88, 90 – 94 oraz 98. W skład dróg krajowych wchodzą autostrady oraz drogi ekspresowe. Dopuszczalna prędkość na polskich autostradach dla samochodów osobowych do 3,5t wynosi 140 km/h, na drodze ekspresowej dwujezdniowej 120 km/h, natomiast na drodze ekspresowej jednojezdniowej 100 km/h. Dostępne dla kierowców jest 1426 km autostrad i 1243,05 km dróg ekspresowych. System dróg krajowych uzupełniany jest także przez drogi wojewódzkie.

Transport lotniczy w Polsce

Mapa lotnisk w Polsce

Mapa lotnisk w Polsce

Na terytorium Polski znajduje się 13 przeznaczonych do przewozu pasażerskiego cywilnych portów lotniczych. Największym z nich jest położony w stolicy kraju port lotniczy Warszawa-Okęcie, nazwany lotniskiem Chopina. Jego powierzchnia zajmuje 500 ha. Jest to port, który obsługuje rocznie ok. 9 000 000 mln pasażerów, stanowiących prawie 40% wszystkich odprawianych pasażerów w Polsce. Jako jedyny odgrywa rolę stołecznego portu lotniczego. Pozostałe lotniska są portami o charakterze regionalnym. Największym z pośród nich jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, znajdujący się 11 km od centrum Krakowa, w Balicach. Spełnia on głównie funkcję portu przesiadkowego. Wśród regionalnych portów lotniczych należy także wymienić port lotniczy w Gdańsku, międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice, lotnisko we Wrocławiu, w Poznaniu, warszawski port w Nowym Dworze Mazowieckim, w Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Zielonej Górze i w Lublinie. Województwo opolskie, podlaskie i świętokrzyskie nie ma swojego portu lotniczego.

Interaktywna Mapa Polski - Mapa Samochodowa, Wyznacz Trasę