Ponad 710 mln zł na polski transport

Usprawnienie ratownictwa w transporcie kolejowym i działania edukacyjne na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego to tylko dwa z pięciu projektów, które zostaną dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. 20 grudnia 2016 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisało umowy na ponad 710 mln zł. W wydarzeniu wziął udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel.

– Projekty, na realizację których podpisujemy dziś umowy o dofinansowanie pozwolą na zmodernizowanie infrastruktury, podniesienie  poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i usprawnienie systemu ratownictwa kolejowego – powiedział wiceminister A. Bittel.

Projekty, dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie:

  • Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin etap II (kwota dofinansowania: 363 mln zł);
  • Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I (kwota dofinansowania: 172 mln zł);
  • Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I (kwota dofinansowania: 68,9 mln zł);
  • Działania edukacyjne na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego (kwota dofinansowania: 11,9 mln zł);
  • Modernizacja  śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II (kwota dofinansowania: 93,6 mln zł).
Źródło informacji:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

1 Komentarzy

    Leave A Comment