S7 Miłomłyn – Ostróda Północ oddana do ruchu!

19 grudnia 2016 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit wziął udział w uroczystości oddania do użytku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Ostróda Północ. Ponad 9-kilometrowy odcinek został udostępniony kierowcom trzy miesiące przed terminem zakończenia kontraktu.

W uroczystości uczestniczyli również podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, prezes zarządu BUDIMEX SA Dariusz Blocher oraz przedstawiciele parlamentu i samorządów.

Oddany dziś do użytku odcinek stanowi kontynuację istniejącej już drogi ekspresowej S7 Elbląg – Miłomłyn. Jest to również zakończenie kolejnego etapu budowy ekspresowego połączenia między Gdańskiem, Warszawą i południem Polski.

Inwestycja powstała w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą było konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman. Koszt realizacji wyniósł ok. 292,3 mln zł.

W ramach inwestycji powstało 9,2 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Wybudowane zostały drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz urządzenia ochrony środowiska. Przebudowano również węzły drogowe Miłomłyn Północ i Miłomłyn Południe.

W województwie warmińsko-mazurskim w budowie znajduje się pięć odcinków S7 o łącznej długości 52,5 km. Zakończenie tych inwestycji planowane jest w 2017 r. Po ich zakończeniu cała S7 w tym regionie będzie miała klasę drogi ekspresowej.

Źródło informacji:
Źródło informacji:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Leave A Comment