Mapa Ukrainy

Mapa Ukrainy – Stolica i najważniejsze miasta

Mapa największych miast Ukrainy

Mapa Ukrainy – Stolica oraz największe miasta

Według danych na rok 2013, Ukraina posiada 460 miast, z których największym pod względem liczby ludności jest Kijów, będący jednocześnie stolicą kraju. Pod względem ludności mieści się na ósmym miejscu wśród miast Europy. Kijów położony jest w północno-środkowej części kraju i liczy 2 814 258 mieszkańców. Kolejnymi miastami, które zajmują czołówkę pod względem liczby ludności jest Charków z 1 441 362 mieszkańców oraz Odessa zamieszkiwana przez 1 008 162 mieszkańców. Miasta te razem wzięte liczą prawie milion mieszkańców. Inne duże miasta to: Dniepropetrowsk, Donieck, Zaporoże, Lwów.

Ukształtowanie terenu Ukrainy oraz położenie na Mapie Europy. Mapa topograficzna (geograficzna)

Mapa Ukrainy

Mapa Ukrainy – mapa fizyczna

Ukraina pod względem powierzchni jest trzecim co do wielkości krajem Europy. Jej obszar zajmuje 603 700 km2. Ukraina znajduje się w Europie Wschodniej a jej większa część leży na terenie Niziny Wschodnioeuropejskiej. Mapa Ukrainy pokazuje z jaką ilością Państwa graniczy Ukraina. Od północy łączy się z Białorusią, od strony wschodniej i północno-wschodniej z Rosją.  Strona zachodnia połączona jest z Polską, Węgrami i Słowacją, zaś od południa graniczy z Mołdawią i Rumunią oraz Morzem Azowskim i Morzem Czarnym.

Większa część Ukrainy ma powierzchnię równinną. Tylko część zachodnia jest górzysta. Tereny te obejmują Karpaty oraz Półwysep Krymski. Najwyższym szczytem jest Howerla , który ma 2061 m n.p.m., a najniżej położonym punktem jest Morze Czarne (0 m n.p.m.).

Przez Ukrainę przepływa wiele rzek, z których większość zaliczana jest do dorzecza Morza Czarnego i Azowskiego. Największą pod względem powierzchni dorzecza jest Dniepr o powierzchni 510000 km2. Można powiedzieć, że Ukraina jest przecięta na pół przez Dniepr, który przemierza z północy na południe. Wszystko to widać dokładnie na powyższej mapie geograficznej Ukrainy.

Podział administracyjny Ukrainy – Mapa

Mapa administracyjna Ukrainy

Mapa administracyjna Ukrainy

Administracyjnie Ukraina jest podzielona na 24 obwody, 2 miasta wydzielone oraz na 1 autonomiczną republikę. Drugim poziomem podziału administracyjnego Ukrainy są regiony, których jest 492. Te zaś podzielone są na rady miejskie, wiejskie i dzielnicowe.

Obwody są głównym podziałem administracyjnym Ukrainy. Największym pod względem powierzchni jest obwód odeski, zajmujący powierzchnię 33 310 km2. Wśród większych obwodów, znajduje się także obwód dniepropetrowski z siedzibą w Dniepropetrowsku oraz obwód czernihowski, którego największym miastem jest Czernihów.

Miastami, które pełnią funkcję miasta o specjalnym statusie są: Kijów, będący stolicą kraju oraz leżący w południowej części Ukrainy Sewastopol.

Republiką autonomiczną, która posiada własną konstytucję oraz rząd jest Autonomiczna Republika Krymu, zajmująca znaczną część Półwyspu Krymskiego. Jej stolicą jest Symferopol.

 

Interaktywna Mapa Ukrainy - Mapa Samochodowa, Wyznacz Trasę