Mapa Mołdawii

Stolica Mołdawii oraz największe miasta

Mapa Mołdawii

Mapa Mołdawii – stolica oraz główne miasta

Kiszyniów jest stolicą i największym miastem w Republice Mołdawii i jest głównym ośrodkiem przemysłowym i handlowym w kraju. Znajduje się w samym środku Mołdawii, nad rzeką Byk. W styczniu 2013 roku Kiszyniów liczył  671 800 mieszkańców. Głównym miastem jest również Tyraspol, będący drugim pod względem wielkości miastem w Mołdawii, z populacją 159 163. Jest stolicą i centrum administracyjnym Naddniestrza. Miasto położone jest na wschodnim brzegu Dniestru. Tyraspol jest regionalnym centrum przemysłu lekkiego, mebli i urządzeń elektrycznych. Balti położony na północy kraju jest drugim pod względem powierzchni i trzecim pod względem liczby ludności miastem w Mołdawii. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym i handlowym oraz węzłem komunikacyjnym w północnej części kraju. Leży 127 km na północ od Kiszyniowa i znajduje się nad rzeką Raut, który jest dopływem Dniestru. Zajmowaną przez niego powierzchnię 78 km2, zamieszkuje 144,800 mieszkańców. Bendery leżący na południowym wschodzie oraz Rybnica znajdująca się w północnej części Naddniestrza to także ważne miasta w Mołdawii. Bendery zamieszkuje 93 751 mieszkańców, zaś Rybnicę 56,988 osób.

Podział administracyjny Mołdawii

Mapa podziału administracyjnego Mołdawii

Mapa podziału administracyjnego Mołdawii

Mapa Mołdawii jest podzielona na trzydzieści dwa regiony (raioane, rejon), 5 miast wydzielonych: Kiszyniów, Bielce i Bendery, jeden region autonomiczny Găgăuzia oraz jedna jednostka terytorialna Naddniestrze. Ostateczny status Naddniestrza jest kwestionowany, a rząd centralny nie kontroluje tego terytorium. Miasta Komrat i Tyraspol mają status gminy pierwszego rzędu, ale nie są wśród jednostek administracyjnych Mołdawii, są odpowiednio siedzibą Gagauzji i Naddniestrza.

Transport w Mołdawii

Mapa transportowa Mołdawii

Mapa transportowa Mołdawii

Głównymi środkami transportu w Mołdawii są koleje oraz drogi. Koleje posiadają 1,138 km linii kolejowej. Główne węzły kolejowe są w Kiszyniowie, Bender, Ungheni, Ocniţa, Balti i Basarabeasca. Średnia prędkość pociągów pasażerskich wynosi 35-40 km/h.

Transport drogowy to 155000 km długości dróg, z czego 12,800 km jest o utwardzonej nawierzchni. Autostrady łączą największe miasta Mołdawii i są głównym środkiem transportu w kraju. Drogi nie są jednak w dobrym stanie.

Międzynarodowym portem lotniczym Mołdawii jest międzynarodowe lotnisko Kiszyniów. W kraju jest również kilka mniejszych portów lotniczych, z których 7 ma powierzchnię utwardzoną, a 6 posiada pasy startowe nieutwardzone.

Transport wodny odgrywa niewielką rolę w transporcie krajowym Mołdawii. Jedynym portem morskim jest port znajdujący się w miejscowości Giurgiuleşti.

Położenie Mołdawii na mapie Europy

Mapa fizyczna Mołdawii

Mapa fizyczna Mołdawii

Położona w południowo-wschodniej Europie, Mołdawia graniczy z Rumunią i Ukrainą. Zajmuje powierzchnię 33,851 km2, co sprawia, że jest na 140 miejscu największych państwa świata. 32,891 km2 stanowi ląd, zaś 960 km2 to wody. Kraj bez dostępu do morza. Przez Mołdawię przepływa rzeka Dniestr oraz Prut. Występują również inne rzeki, lecz ich długość jest niewielka. Na terytorium Mołdawii jest mało naturalnych jezior a największymi z nich jest Manta o powierzchni 1100 ha oraz Beleu – 1000h.

Ukształtowanie terenu Mołdawii

Mapa topograficzna Mołdawii

Mapa Mołdawii – mapa topograficzna

Większość terytorium Mołdawii to umiarkowanie pagórkowaty płaskowyż z wieloma strumieniami i rzekami. Geologicznie, Mołdawia przykryta jest skałami osadowymi. Trwalszym skałom krystalicznym ustępuje tylko na północy. Wzgórza Mołdawii są częścią Wyżyny Mołdawskiej, które geologicznie pochodzą z Karpat. Północne krajobrazy Mołdawii cechują łagodne wyżyny przeplatane z małymi płaskimi równinami, z licznymi potokami w dolinach. Wzgórza środkowej Mołdawii, Płaskowyżu Centralnego, ze średnią wysokością około 350 do 400 m. Granie przeplatane są głębokimi, płaskimi dolinami, wąwozami i osuwiskami. Strome zbocza obrośnięte są lasami, które zajmują dość duży obszar.  Najwyższy punkt w kraju to Dealul Bălănești, który osiąga 430 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Środkowomołdawskiej, w zachodniej części Płaskowyżu Centralnego. Najniższy punkt jest nienazwany i znajduje się na brzegu rzeki Dniestr 2 m n.p.m.

Interaktywna Mapa Mołdawii - Mapa Samochodowa, Wyznacz Trasę