Mapa Macedonii Północnej

Stolica Macedonii Północnej oraz najważniejsze miasta

Mapa Macedonii

Mapa Macedonii – stolica oraz główne miasta

Do 12 lutego 2019 państwo nazywało się Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, oficjalna nazwa państwa: Republika Macedonii).

W kraju są 35 miasta, z których 5 ma ponad 50 000 mieszkańców, 13 z nich ma populację poniżej 10 000 ludzi. Miastami o populacji powyżej 50000 są: Skopje ( 506926 ), Bitola ( 74550 ), Kumanovo ( 70842 ), Prilep ( 66246 ) i Tetovo ( 52915 ). Są to największe miasta w kraju, zaś stolicą Macedonii jest Skopje, która jest domem dla około 25% ogółu ludności kraju. Z populacją pomiędzy 10 000 a 50 000 jest 17 macedońskich miast.

Mapa Macedonii Północnej – podział administracyjny

Mapa podziału administracyjnego Macedonii

Mapa podziału administracyjnego Macedonii

Na pierwszym szczeblu podziału administracyjnego Macedonia podzielona jest na 80 gmin, które są jednostkami samorządu terytorialnego. Dziesięć z nich są częścią miasta Skopje.

Mapa Macedonii jest również podzielona na osiem regionów statystycznych ( регион , regioni ): region Wardarski, Wschodni, Pelagonijski, Połoski, Północno-wschodni, Skopijski, Południowo-wschodni i Południowo-zachodni.

Ukształtowanie terenu Macedonii Północnej oraz położenie na mapie Europy

Mapa fizyczna Macedonii

Mapa fizyczna Macedonii

Republika Macedonii to kraj położony w południowo-wschodniej Europie, na granicy z Kosowem i Serbią od strony północnej, na wschodzie z Bułgarią, z Grecją na południu i Albanią na zachodzie. Kraj jest głównym korytarzem transportowym z Europy Zachodniej i Środkowej do Europy Południowej i Morza Egejskiego. Macedonia jest krajem śródlądowym, ale ma trzy główne naturalne jeziora: Jezioro Ohrid, Jezioro Prespa i Jeziora Dojran. Powierzchnia wody wynosi 857 km2 , a jego całkowita powierzchnia to 24 856 km2.
Najwyższy punkt to Korab o wysokości 2753 m n.p.m., najniższy punkt to rzeka Wardar na granicy z Grecją – 50 m n.p.m. Teren Macedonii jest w dużym stopniu górzysto-wyżynny. Góry Macedonii należą do dwóch różnych pasm górskich: Szar Płanina oraz masyw górski Osogowska Płanina. Najdłuższą i najważniejszą rzeką w Macedonii jest Vardar o powierzchni 388 km.

Transport w Macedonii Północnej – sieć linii kolejowej

Mapa kolejowa Macedonii

Mapa Macedonii – sieć kolejowa

Całkowita długość sieci kolejowej w Republice Macedonii wynosi 925 km. Linii kolejowej o standardowej szerokości jest 925 km, 312 km jest zelektryfikowanych. Macedonia ma połączenia kolejowe z sąsiadującą Serbią, Kosowem oraz z Grecją. Głównym publicznym przewoźnikiem infrastruktury kolejowej w Macedonii jest Makedonski Železnici, który zarządza 925 km linii kolejowej.

Interaktywna Mapa Macedonii Północnej - Mapa Samochodowa, Wyznacz Trasę