Mapa Litwy

Mapa Litwy – stolica oraz najważniejsze miasta

Mapa Litwy

Mapa Litwy – największe miasta

Na Litwie są 103 miasta. W większości są to małe miasta. Tylko 19 z nich zamieszkiwane jest przez więcej niż 20 000 mieszkańców. Największym z nich jest Wilno, liczące 537 152 osób. Wilno jest stolicą Litwy, położona w południowo-wschodniej części Litwy. Jest drugim co do wielkości miastem wśród krajów bałtyckich. Wilno jest siedzibą okręgu wileńskiego. Kowno jest drugim co do wielkości miastem na Litwie. Historycznie był wiodącym ośrodkiem litewskiego życia gospodarczego, naukowego i kulturalnego. Kowno położone jest u zbiegu dwóch największych litewskich rzek Niemen i Wilii. Kłajpeda, położone przy ujściu rzeki Dane, gdzie wpada do Morza Bałtyckiego, jest trzecim co do wielkości miastem na Litwie i stolicą okręgu kłajpedzkiego. Zamieszkiwane jest przez 177 812 mieszkańców. Pozostałymi miastami, których ludność przekracza 100 ooo są: Szawle i Poniewież. Olita jest szóstym co do wielkości miastem na Litwie, z populacją 59,964 mieszkańców.

Podział administracyjny Litwy

Mapa administracyjna Litwy

Mapa Litwy – podział administracyjny

Obecny podział administracyjny, który obrazuje powyższa mapa Litwy, został wprowadzony w 1994 roku. Aby spełnić wymogi Unii Europejskiej został zmodyfikowany w 2000 r. Litwa posiada trójstopniowy podział administracyjny. Kraj podzielony jest na 10 okręgów (litewski: liczba pojedyncza – apskritis, w liczbie mnogiej – apskritys), które są podzielone na 60 rejonów (litewski: liczba pojedyncza – savivaldybė , liczba mnoga – savivaldybės), które z kolei składają się z ponad 500 gmin (litewski: liczba pojedyncza – seniūnija, w liczbie mnogiej – seniūnijos). Największym pod względem powierzchni jest okręg wileński, zajmujący 9760 km2 powierzchni kraju. Jest to również najbardziej zaludniony okręg na Litwie. Pozostałe okręgi to: okręg kłajpedzki, kowieński, mariampolski, olicki, poniewieski, szawelski, tauroski, telszański i uciański. Gminy, których jest dokładnie 546 to najmniejsze jednostki, nie odgrywające roli w polityce krajowej. Dostarczają one niezbędnych usług publicznych dla mieszkańców gminy.

Transport na Litwie – sieć dróg

Mapa transportowa Litwy

Mapa Litwy – sieć dróg

Kraj posiada dobrze rozwiniętą nowoczesną infrastrukturę linii kolejowych i lotnisk. Litwa posiada także rozbudowaną sieć autostrad . Najbardziej znanymi autostradami to A1, łącząca Wilno z Kłajpedą przez Kowno, a także autostrada A2. Jedną z najczęściej używanych dróg jest europejska trasa E67 łącząca Warszawę z  Tallinem, przebiegającą przez Kowno i Rygę.
Port morski w Kłajpedzie jest jedynym portem handlowym na Litwie. W rekordowym w 2011 roku port obsłużył 45,5 mln ton ładunków, co czyni go jednym z największych na Bałtyku.
Międzynarodowe lotnisko w Wilnie jest największym portem lotniczym. Przewiózł 2,2 mln pasażerów w 2012 roku. Innymi międzynarodowymi lotniskami są International Airport Kowno i Palanga International Airport.
Główna sieć kolei litewskich składa się z 1749 km z których 122 km jest zelektryfikowane.

Ukształtowanie terenu na Litwie oraz położenie na mapie Europy

Mapa fizyczna Litwy

Mapa fizyczna Litwy

Litwa znajduje się w Europie Północnej na skraju Równiny Północno Europejskiej, pomiędzy Łotwą i Rosją. Zajmuje powierzchnię 65200 km2, z czego 62.680 km2 stanowi ląd, zaś 2620 km2, to woda. Pod względem powierzchni Litwa zajmuje 123 miejsce na tle świata. Ma około 99 km piaszczystej linii brzegowej, z czego tylko około 38 kilometrów wychodzi na otwarte Morze Bałtyckie. Na 680 km graniczy z Białorusią, z Łotwą na 576 km, z Polską 91 km oraz na 227 km graniczy z Rosją. Morze Bałtyckie stanowi najniższy punkt na Litwie 0 m n.p.m., a najwyższym jest Aukštojas 294 m. Główną i największą rzeką na Litwie jest Niemen. Teren kraju charakteryzuje się licznymi jeziorami i bagnami oraz lasami mieszanymi, które obejmują 33% powierzchni kraju.

Interaktywna Mapa Litwy - Mapa Samochodowa, Wyznacz Trasę