Mapy Europy

Polityczna mapa Europy – ile Państw leży w Europie?

Mapa Europy

Mapa polityczna Europy

Jak przedstawia powyższa, polityczna mapa europy, terytorium kontynentu zajmuje 46 państw. Poniżej znajdują się linki do map poszczególnych Państw Europy.

 • Albania
 • Andora
 • Austria
 • Belgia
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria, Chorwacja
 • Czarnogóra
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Kazachstan
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia
 • Malta
 • Mołdawia
 • Monako
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rosja
 • Rumunia
 • San Marino
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Turcja
 • Ukraina
 • Watykan
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

W Europie leżą także dwa państwa nieuznawane: Kosowo i Naddniestrze. Występują również terytoria zależne: Gibraltar, Guernsey, Jan Mayen, Jersey, Svalbard, Wyspa Man oraz Wyspy Owcze.

Największym państwem w Europie jest Rosja (zobacz mapę Rosji), o powierzchni 17 075 400 km2, zaś najmniejszym jest Monako (zobacz mapę Monako), zajmujące jedynie 0,44 km2 powierzchni. Najwięcej ludności zamieszkuje Rosję – 143 600 000 mieszkańców, zaś najmniej Watykan – 836 osób. Najbardziej zaludnionym krajem Europy jest Monako z 16 798 os/km2, najmniej zaludniona jest Islandia, gdzie na km2 przypada troje osób.

Ukształtowanie starego kontynentu – czyli topografia Europy

Topograficzna Mapa Europy

Topograficzna mapa topograficzna Europy

Europa leży na półkuli północnej i wraz z Azją tworzy kontynent Euroazję. Wschodnia granica Europy jest wyznaczona przez góry Uralu w Rosji. Posiada granice morskie na północy z Oceanem Arktycznym, na południu z Morzem Śródziemnym, Czarnym i Kaspijskim a na zachodzie z Oceanem Atlantyckim. Bardzo dobrze widać to na powyższej topograficznej mapie europy.

Kontynent Europejski Zajmuje powierzchnię 10,5 mln km², co stanowi około 2% całej powierzchni Ziemi. 25% powierzchni kontynentu stanowią półwyspy, a 7,5% powierzchni zajmują wyspy. Najwyższy punkt Europy to Mont Blanc zlokalizowany w Alpach i wznoszący się na wysokość 4810,45 m n.p.m., zaś najniższy punkt stanowi depresja o wysokości 28 m p.p.m. na Nizinie Nadkaspijskiej. Przeważająca część powierzchni Europy ma charakter nizinny. Tereny górzyste i wyżynne zlokalizowane są w Europie Środkowej i Zachodniej, na Półwyspie Skandynawskim, w północnej części Wielkiej Brytanii oraz znajdujące się na wschodnim skrawku kontynentu, góry Ural. Poza tym na obszarze Europy, ciągną się pasma górskie, m.in. Alpy, Apeniny, Bałkan, Góry Betyckie, Góry Dynarskie, Hellenidy, Karpaty i Pireneje.

Językowa mapa europy – jakimi językami rozmawiamy?

Mapa języków europejskich

Mapa głównych języków europejskich

Powyższa mapa Europy przedstawia główne języki używane w Europie. Większość tych języków należy do indoeuropejskiej rodziny językowej, którymi posługuje się około 93% ludności Europy.  Do najczęściej używanych w tej rodzinie językowej zalicza się: języki słowiańskie, języki germańskie i języki romańskie.

Języki słowiańskie są najczęściej używane w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, i są to m.in. język rosyjski, język ukraiński czy język polski. Językami romańskimi posługują się mieszkańcy przede wszystkim południowo-zachodniej Europy, a także w Rumunii i Mołdawii, w Europie Środkowej i Wschodniej. To przede wszystkim język francuski, hiszpański i włoski. Język germański zwłaszcza angielski i niemiecki, dominuje w północno-zachodniej Europie, na Wyspach Brytyjskich i niektórych częściach Europy Środkowej.

Poza tymi trzema wymienionymi, w Europie istnieje wiele innych języków indoeuropejskich, m.in. języki bałtyckie (łotewski i litewski), celtyckie (irlandzki, szkocki, walijski, kornwalijski) oraz język grecki, ormiański i albański.
Ponadto w Europie istnieją grupy ludności porozumiewające się językiem uralskim (estoński, fiński i węgierski), który  jest używany głównie w Estonii, Finlandii i na Węgrzech, językiem kartwelskim ( gruziński, megrelski, swański ) posługują się głównie mieszkańcy Gruzji. Z rodziny języków semickich wyróżnić można język maltański, zaś w rodzinie języków ałtajskich można znaleźć głównie języki tureckie.

Transport samochodowy w Europie

samochodowa mapa europy - sieć druk wraz z maksymalnymi prędkościami

samochodowa mapa europy – sieć druk wraz z maksymalnymi prędkościami

Interaktywna mapa Mapy Europy