Mapa Białorusi

Mapa największych miast Białorusi

Mapa Białorusi – największe miasta Białorusi

Stolica Białorusi jest Mińsk – a jakie są jej pozostałe duże miasta?

Gęstość zaludnienia w Białorusi wynosi około 50 osób na kilometr kwadratowy. 70% jego całkowitej populacji jest skoncentrowane na obszarach miejskich. Mińsk, będący stolicą kraju i największym miastem zamieszkiwało w 2013 roku 9 465 500 mieszkańców. Homel, z populacją 515 325, jest drugim co do wielkości miastem i służy jako stolica obwodu homelskiego. Inne duże miasta to Mohylew (354000 mieszkańców), Witebsk (348 800 mieszkańców), Grodno (328 000 mieszkańców) i Brześć (309 764 mieszkańców).

Mapa podziału administracyjnego Białorusi

Mapa Białorusi – podział administracyjny

Podział administracyjny Białorusi

Układ i zakres podziału administracyjnego został ustalony w 1960 roku, kiedy Białoruś (wówczas Białoruska SRR) była częścią ZSRR. Na najwyższym szczeblu podziału administracyjnego kraju Europy Wschodniej, Białorusi jest sześć obwodów oraz jedno miasto posiadające status specjalny, którym jest Mińsk. Nazwy obwodów pochodzą od miast, które są ośrodkiem administracyjnym każdego obwodu. Są to: obwód brzeski (siedziba Brześć), obwód witebski (stolica Witebsk), obwód Homelski (stolica Homel), obwód grodzieński (siedziba w Grodnie), obwód miński (stolica Mińsk) oraz obwód mohylewski ze stolicą w Mohylewie.
Na drugim poziomie, obwody zostały podzielone na 118 rejonów. Miasto Mińsk, dzieli się natomiast na 9 miast wydzielonych na prawach rejonów.

Białoruś graniczy na zachodzie z Polską, na północy z Litwą i Łotwą, na południu z Ukrainą, a na wschodzie z Rosją.

Interaktywna Mapa Białorusi - Mapa Samochodowa, Wyznacz Trasę